Предлагат с фиш да се отнема шофьорска книжка и точки

За всички нарушения на пътя да се съставят фишове, актовете да отпаднат като санкция, а глобите да се броят за връчени дори когато не се предадени на нарушителя са част от промените, които се предлагат в Закона за движение по пътищата.

Те идват от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” и Министерството на вътрешните работи. Целта е по-бързо налагане на санкциите и намаляване на възможността за избягване на наказание заради изтекла давност. Новите текстове са качени за обсъждане в портала за обществени консултации на правителството, като мнения се приемат в рамките на месец (до 22 юни).

Сега фишове се правят за по-дребни нарушения, а за сериозните се съставя акт. За налагането на глобата с него обаче трябва да се издаде наказателно постановление, което е нужно да се връчи лично на нарушителя.

Тази организация е оценена като тромава и даваща възможност да се избегне наказанието. Освен това се ангажирал на значителен човешки ресурс на МВР.

С промените се предлага с фиш да се налага и наказание лишаване от право да се управляват МПС, както и да се отнемат контролни точки. В момента фишовете са само за парични глоби, като за останалите санкции е нужен акт.

За разлика от фишовете сега, които не подлежат на обжалване, се предлага санкцията да може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването на фиша.

Запазва се възможността, при заплащане на глобата до две седмици след получаването и да се дължи 70% от предвидената стойност. Глобата или имуществената санкция, наложена с фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, ще се дължи в пълен размер.

Другата голяма промяна предвижда фишът за нарушение да се счита за връчен, ако посоченият от нарушителя адрес е посетен два пъти и той не е открит.

При това положение ще е достатъчно на видно място в сградата да се остави съобщение от къде може да бъде получен фишът в следващата седмица. След като този срок изтече, фишът ще се счита за редовно връчен.

Като вариант за връчване се предлага и изпращането на глобата на електронен адрес, когато нарушителят е оставил такъв в пътна полиция.

Друг нов момент е възможността фишът за неправилно паркиране да се издава и в отсъствие на нарушителя. При това положение отговорен ще е собственикът, (физическо или юридическо лице), освен ако в талона не вписан ползвател или не бъде посочен такъв.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial