КОНТАКТИ

Главен редактор

Зорница Буковска

Тел. за контакт: 0896 242 374

e-mail: riders.livebg@gmail.com

Реклама

Христо Генчев

Тел. за контакт: 0892 381 362

e-mail: riders.livebg@gmail.com