Кампанията „Помощ на две колела“ влезе в новините на Международната федерация по мотоциклетизъм

Кампанията „Помощ на две колела“ организирана от Българската федерация по мотоцикщлетизъм беше забелязана и отразена от официалната страница на Международната федерация по мотоциклетизъм (https://www.fim-family.com/)

Основата цел на организацията беше  да обедини на доброволчески начала всички мотоциклетни клубове и мотоциклетисти заявили желанието си да подпомогнат дейността на Общинските кризисни щабове, различните граждански и неправителствени организации, в частта по обезпечаване на закупуването на лекарствени продукти, храни, и неща от първа необходимост чрез доставки до АДРЕС на нуждаещите, засегнати от извънредното положение заради панделията от Covid-19.

Припоняме, че стартът на кампанията бе даден на 6 април и приключи на 22 май. За тези два месеца в нея се включиха 297 доброволците от клубовете Brothers From Hell, Кан Аспарух 681, HOG гр. София и гр. Велико Търново, ДУЛО, Widows Sons Grand Chapter България & Masonic Riders България ,Sofia Riders , Devil Rider , дамите от Lady Bikers, Сдружение “Жените мотористи емпауърд България”, „Жените мотористи споделят“, Лудогорски Братя, Неврокоп, свободни мотористи, както и поддръжници на каузата.

В този период доброволците посетиха 497 адреса на семейства в нужда, две  университетски многопрофилни болници за активно лечение, пет болници за активно лечение,  един  център за обществена подкрепа , 28  центъра за настаняване от семеен тип за деца, един  дом за хора с деменция, три  центъра на Фондация „Движение на българските майки“. Помощта достигна до над 2 000 човека в цялата страна. Бяха разнесени 3140 пакета.